【Address】Jinjianglong Industry Area,Yongkang,Zhejiang
【Tel】400-826-3553
【Fax】0086-579-87068693
【P.C.】 321307
【M.T.】 0086-18267097233 
【Link Person】 Chris Sang
【E-mail】 minli01@chinaminli.com
   
The new website opened!
2015-05-15 12:50:27   Click Time(s):1(s)
The new website opened!